INGEN VENTETID.
Kontakt mig uforpligtende - gerne nu.
Tlf.: 23 25 86 57 eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Søg afklaring, bliv lettet og glad - jo før jo bedre.


 

Parterapi - er parudvikling


Parterapi - mit fokus er på:

- tryghed, ærlighed, dialog, samarbejde og tillid.
- jeres behov og længsler, dét, som gør jer glade og skaber fred dybt inde.
- at I lærer at lytte og tie, når partneren fortæller.
- at I begge oplever jer set, hørt og respekteret.
- at I også ser, hører og respekterer den anden.
- at I lærer anerkendende pardialog
- at tale sammen på en måde, så I kun taler ud fra den enes oplevelse ad gangen.
- at skabe løsninger, evt. tilgivelse ud af konflikter, så I vinder med hinanden, og derved  bevarer selvrespekten, tilliden og gensidigheden.
- et godt, respektfyldt samliv eller den respektfyldte skilsmisse, alt afhængig af det, som du/I vælger som  fremtidig løsning for dit/jeres liv.

 

Parterapi - forskellige temaer

- Vedvarende vrede og irritation
Alkohol eller andet misbrug - eller medafhængighed
Utroskab 
Jalousi 
Tilgivelse
- Sygdom i familien 
- Forældreroller
- Samtalen mangler dialogens dybde og gensidighed 
- Vanskelighed med nærhed og seksualitet 
- Den ene i parforholdet er et "særligt sensitivt menneske
  (Også kendt som HSP - Højt Sensitiv Person)

 

Parterapi - er accepteret

Parterapi er blevet mere accepteret i vores samfund. Det er en del af livet at komme ud for kriser og problemer, også i parforhold. Nogle gange bliver kriserne så dominerende eller uforståelige, at der er brug for professionel hjælp, støtte og udfordring for at komme gennem krisen og videre i parforholdet.

 

Parterapi - jo før jo bedre 

Mange parforhold er gode, og mange parforhold kan blive meget bedre og mere kvalitets-prægede. Det er vigtigt at søge parterapi hos en professionel og erfaren parterapeut, psykoterapeut (MPF) eller psykolog, før forholdet er blevet for vanskeligt at leve i eller næsten er ophørt. Parterapi er hjælp til selvhjælp. I vil komme til at kunne vedligeholde det gode parliv uden hjælp udefra.

 

Parterapi - lær at lytte

Parterapi drejer sig i første omgang ofte om at forbedre evnen til at tale sammen eller at turde tale sammen. Mange gange  ligger problemerne i tilbageholdelse. Det at være ærlig og turde fortælle/tale om, hvordan man har det, kan være skræmmende - nogle gange direkte angstprovokerende. Man bliver måske genert eller skamfuld og/eller bange for at miste hinanden. Men risikoen for at miste begynder først, når man ikke får talt ud. Og det skal man til tider have hjælp til. 

 

Parterapi - lær anerkendende pardialog

Først når man via dialogen begynder at høre og forstå hinanden – ikke bare ordene, men hører intentionen, dét, der ligger bag ordene - kan man mærke følelser, håb, forventninger, skuffelser, sårethed , vrede eller frustrationer. I det øjeblik man hører og anerkender den andens følelser, og den anden hører og anerkender mine følelser, er man sammen og gensidige. Man oplever sig respekteret og set som menneske og forbundet som par. Dette er meget befordrende og forløsende for et fastlåst parforhold.

 

Parterapi - mindfulness

Mindfulness medfører:

Indre ro og psykisk overskud.
At være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.
Nærvær - bevidst i núet.

Denne form for opmærksomhed gør det muligt i parterapi at udvikle en bevidst klarhed og accept af den virkelighed, der er i parforholdet i det aktuelle øjeblik.

 

Parterapi - og det særligt sensitive menneske - HSP

Der kan opstå vanskeligheder med at forstå sig selv og hinandens behov, lyst og begrænsninger i et parforhold, hvor den ene part er et særligt sensitivt menneske - HSP - medens den anden ikke er det. Gamle opvækstmønstre kan videreføres i parforholdet, og det bliver over tid uholdbart for parforholdets stabilitet. Man glider fra hinanden, uden at det nødvendigvis er dét, nogen af parterne ønsker. I denne situation er parterapi hos en erfaren og veluddannet psykoterapeut (MPF), som også er særligt sensitiv, meget forløsende.

 

Parterapi - tilgivelse

Tilgivelse har to betydninger

- Tilgivelse betyder at holde op med at føle vrede eller bitterhed mod nogen på grund af en krænkelse.

- Tilgivelse betyder også at bære over med og undskylde.

Mange mennesker lider unødigt, fordi de ikke kan tilgive. Ligesom vi spiser burgere fra McDonald`s, selvom det er usundt, så er vi tilbøjelige til at sidde fast i vrede uden at arbejde på at kunne tilgive. 

Tilgivelse handler om andet og mere end blot at sige ordene: "Jeg tilgiver dig". Tilgivelse er en længere mental rejse, fx med en psykoterapeut (MPF) som rejseleder, mod det land, man håber en dag at kunne træde ind i.

Mennesker er forskellige, og situationerne er forskellige. Men mennesker, som møder et andet menneske med ydmyghed, har gerne lettere ved at nå frem til at tilgive.

Mange opsøger en psykoterapeut, fordi de har et ønske om at kunne tilgive et menneske, da de ved, det er usundt at bære rundt på hadefulde følelser. Men også fordi de har hørt om andre, som har fået det bedre ved at kunne tilgive.

Viften af årsager til at søge psykoterapi eller parterapi er bred, og de terapeutiske veje er mange. Det vigtigste er, at psykoterapeuten går grundigt og langsomt til værks, og at klienten/parret ved og er indstillet på, at processen tager tid.

Tilgivelse vokser inde i den enkelte. Mennesker, som når frem til en indre tilgivelse af et andet menneske, får et sundere liv, og er langt mindre plaget af angst, depression, stress og søvnløshed. Lige som det fysiske helbred også ændres til det bedre, fx lavere blodtryk, færre muskelspændinger, og sandsynligheden for hjerte-karsygdomme mindskes, viser undersøgelser.

I parforhold kan ordet "tilgivelse" være provokerende, da det antyder, at der er noget eller nogen at tilgive. Man kan føle sig angrebet. Men et parforhold består af to mennesker, og der er som regel også to, som på hver sin måde, og ofte ubevidst, har bidraget til den fastlåste situation. Her er det bedre gensidigt at bekende sine fejl, undskylde og på den måde komme hinanden i møde. 

 

Parterapi - affærer, utroskab, svigt

Par kan opleve brud i deres seksuelle tilknytning på mange måder. Forskning viser, at seksuel kontakt skaber tilknytning og langvarig tilfredsstillelse i relationer. Efter den romantiske fase af parforholdet eller efter at der er kommet børn til, kan den erotiske tilknytning ændre sig. Opmærksomheden på hinanden kan ændre sig, og den erotisk energi kan blive fraspaltet parforholdet og lede til affærer og utroskab, samt lede til følelsen af svigt og af ikke at være forbundet med den anden.

 

Parterapi - jalousi

Jalousi er ofte et tema i parterapi og individuel terapi. Derfor kommer her lidt baggrunds viden.

Jalousi er følelser forbundet med oplevelsen af at miste en særstilling hos et menneske til fordel for en rival. Jalousi er en smertelig følelse, der bla. rummer vrede og misundelse over for rivalen samt bitterhed, afmagt og mistænksomhed over for det menneske, den jaloux person føler sig svigtet af. Styrken kan variere i grader fra vrede over, at partneren er optaget af en anden, til den dominerende besættelse, der kan blive til egentlig vrangforestillinger.

Der skelnes mellem den almindelige, dvs. den konkurerende jalousi, der udløses af tabet af en elsket persons kærlighed, og den projicerede/overførte jalousi, der opstår som et forsvar imod sine forbudte ønsker. Disse ønsker  projiceres/overføres ubevidst på partneren. Herved undgår den projicerende person at blive bevidst om sine forbudte ønsker om utroskab. Men prisen er jalousi. "Det er ikke mig, der har lyst til at være utro. Det er dig."

Uanset hvilken form for jalousi der er tale om i parforholdet, så er det meget vigtigt, at få hjælp fra en kyndig psykoterapeut til at tale om de ofte ubevidste omstændigheden bag ved jalousien. Man skal have stoppet jalousiens opslidende, skadelige virkning i parforholdet - Søg hjælp hurtigst muligt, jo før jo bedre.

Undersøgelser viser, at kvinders jalousi specielt retter sig mod partnerens følelsesmæssige forhold til andre kvinder, medens mænds jalousi provokeres af partnerens seksuelle forhold til andre mænd.

Jalousi kan findes i alle tætte forhold, fx mellem søskende, men tydeligst i kærlighedsforhold. 

 

Parterapi – bedre seksuel kontakt

I parterapien lærer I hvordan I gennem dialog får hjælp til at udforske emner omkring mindsket seksuel lyst og den måde, det påvirker tilknytningen i parforholdet. I vil lære om lystens udvikling og få værktøjer, der kan hjælpe jer med at øge intimiteten og få bedre seksuel kontakt.

 

Parterapi - uro, utilfredshed og længsler

Parterapi kan hjælpe gennem mange parproblemer. Kommunikationen i parforholdet kan være vanskeliggjort af mange grunde. En væsentlig grund kan være, at du ikke står ved dig selv, dine behov, din indre uro, mening eller vilje. Og som tiden går, vil der opstå både fysisk og psykisk afstand mellem jer, og der udvikles utilfredshed og ofte beskyldninger. Glæden udebliver, og ”gnisten” mangler. Der opstår længsler.
Parterapi skaber afklaring, lettelse og glæde. Søg hjælp nu.

 

Parterapi - kulturforskelle og konflikter

Når to mennesker vælger at leve sammen i et parforhold, er der også to forskellige kulturer, som mødes. I har sandsynligvis forskellig baggrund med fra jeres opvækst og ser derfor forskelligt på mange dagligdags handlinger, børneopdragelse eller andre opgaver. Uden at være meget bevidst og respektfyldt om disse forhold kan der opstå mange konflikter. I dagligdags samtaler kan det blive besværligt at udtrykke sig fuldt ud, inden den anden bryder ind i din fortælling med sin forståelse eller kommentarer til emnet. Parret har nu to emner i gang, og der kan opstå en kamp om hvis emne, der tales om. Virkningen bliver meget ofte frustration, vrede, træthed, tilbageholdelse, utilfredshed og opgivelse. Man opgiver at gøre indflydelse på sit liv eller parliv. Begge oplever sig forladte.
Parterapi skaber gensidighed, gnist og udvikling. Søg hjælp nu.

 

Parterapi - skilsmisse og børn

Mange parforhold lykkes og bliver mere gensidige, frugtbare og livfulde. I nogle parforhold vælger den ene at gå ud af forholdet. I andre parforhold bliver begge enige om skilsmisse. I sådanne situationer er parterapi en god, neutral ramme, hvor I kan få støtte og plads til den nødvendige proces og de nødvendige aftaler, som sikrer jer et fortsat godt samarbejde om f.eks. børn.

En parterapi varer ca. 90 minutter. Honorar.

 

Digt jeg kan lide

Den, der er lydhør og fuld

af respekt over for sit eget

indre, kan også være det

overfor andre.
(Margareta Melin)

 


TNJ Psykoterapi & Parterapi
- 25 års erfaring - 8 års grundig uddannelse
- medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Det er nemt at finde frem til mit lyse lokale på Haderslevvej 51 i Christiansfeld. Jeg bor ca. 15 km. syd for Kolding og 12 km. nord for Haderslev. Der er 10 minutter til busholdeplads og hver time busforbindelse mod syd til Haderslev, Åbenrå og Sønderborg, med tilslutningsforbindelse til bla. Tønder, Ribe, Jels og Gram. Og mod nord til Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens, med tilslutningsforbindelse til bla. Vamdrup, Lunderskov, Egtved, Billund, Grindsted, Give, Tarm og Varde ja, til hele Vestjylland, Østjylland og østpå mod Middelfart, Odense og Fyn. Der er ca. 3 km. til motorvejen med direkte forbindelse til Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart, Åbenrå, Vojens, Vejen, Brørup, Holsted, Esbjerg, ja, til hele Sydjylland, Sønderjylland og den nye Region Syddanmark. 


TNJ Psykoterapi & Parterapi, Haderslevvej 51, 6070 Christiansfeld.
Konsultation efter aftale, anonymitet, spørgsmål eller tidsbestilling.
Ring direkte nr. 23 25 86 57 eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thorkild N. Jørgensen

Thorkild N. Jørgensen

25 års erfaring som psykoterapeut og parterapeut

Konsultation efter aftale

Ingen tlf. tid
ring eller mail nu
+45 23 25 86 57
tnj@livifokus.dk
Kontaktformular