§ 54 Støtteperson for forældre med anbragte børn. 


En § 54 støtteperson er et gratis tilbud til forældre, når et barn er anbragt uden for hjemmet.

Forældre med anbragte børn, frivilligt eller ej, har en lovmæssig ret til en § 54 støtteperson under hele anbringelsen.
§ 54 støttepersonen betales af det offentlige efter § 54 i serviceloven.

 

At have sit barn anbragt

er svært for alle forældre, uanset om det er sket frivilligt og efter erkendt nødvendighed eller ved tvang.
Det kan give anledning til rigtig mange frustrationer, meget savn, sorg, uro, skyld, skam og usikkerhed.

 

Jeg tilbyder, jvf. servicelovens § 54,

at være § 54 støtteperson for forældre, som har anbragte børn.

Min rolle er at være en troværdig og uvildig § 54 støtteperson for forælderen. Jeg har ikke pligt til at videregive oplysninger fremkommet ved samtaler med forælderen. Jeg skal, ved at lytte og give passende med- og modspil, være med til at støtte forælderen til at magte de ofte svære samarbejdsforhold, der kan opstå mellem barnet – forælderen – forvaltningen - plejefamilien.

Det er helt centralt, at forælderen, socialforvaltningen og anbringelsesstedet har tillid til mig som uvildig. Og at jeg lever op til at være uvildig. For kun med gensidig tillid og respekt kan jeg, sammen med andre, medvirke til at styrke forælderens samarbejde og involvering i barnets trivsel.

Læs socialministeriets vejledning dec. 2006 om særlig støtte til børn og unge punkt 315

 

Som § 54 støttepersonen      

- er jeg støtte for forælderen, altså er jeg forælderens fortrolige.
- er jeg fritaget for at videregive oplysninger til sociale- og andre myndigheder.
- er jeg fleksibel, uvildig og uafhængig af forvaltningen.
- er jeg støtte til samtale om de mange vanskelige følelser, frustrationer, afmagt, skyld, skam, sorg, savn eller andre utilstrækkelighedsfølelser, som en anbringelse af et barn uvægerligt fremkalder.
- er jeg støtte til at forstå forvaltningens forskellige papirer.
- er jeg støtte til at forstå den måde, det offentlige fungerer på.
- er jeg støtte til at bearbejde den vanskelige og måske fastlåste situation.
- er jeg støtte til at skabe det bedst mulige samarbejde og forløb mellem forælderen,  myndighederne og anbringelsesstedet.
- er jeg støtte for forælderen i den vanskelige erkendelsesproces en fjernelse af et barn udløser.
- er jeg støtte for forælderen, hvis denne ønsker det, ved deltagelse i relevante møder.
- er jeg støtte for forælderen i at være forælder ”på afstand”. 

 

Til forælderen

Forælderen kan selv vælge sin § 54 støtteperson.
Sagsbehandleren vurderer dit behov for støtte, og godkender  § 54 støtteperson.
Hvis du gerne vil møde mig og høre mere om § 54 støttepersonordningen, er du meget velkommen til at kontakte mig, (ring direkte: 2325 8657) og vi kan evt. aftale, at jeg kommer ud til dig. Hvis du derefter ønsker mig som § 54 støtteperson, tager jeg kontakt til din sagsbehandler og forhandler det praktiske. Det eneste du skal gøre er at kontakte mig.
Du kan også kontakte P S-foreningen - foreningen af professionelle støttepersoner. www.psforening.dk Foreningen har et korps af godkendte professionelle § 54 støttepersoner.
Jeg er medlem af P S-foreningen, og følger dens etiske regler.

 

Til sagsbehandlere

Mangler du en professionel § 54 støtteperson til én af dine borgere, hører jeg gerne fra dig.

Jeg er uddannet tømrer, socialpædagog og diakon og har 8 års psykoterapeutisk efteruddannelse bag mig. Jeg modtager løbende supervision, og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)  og følger dens etiske regler www.psykoterapeutforeningen.dk. Jeg er også medlem at PS-foreningen. Foreningen af professionelle § 54 støttepersoner og følger dens etiske regler. www.psforening.dk
Jeg har mere end 35 års erhvervserfaring i arbejde blandt samfundets meget vanskeligt stillede mennesker, hvor problematikken ofte var knyttet til sindslidelse, hjemløshed, alkohol- og stofmisbrug eller alle dele samtidig. Jeg har arbejdet i et terapeutisk tilbud til pårørende til alkoholmisbrugere og i projekter til forberedelse til arbejdsmarkedet for matchgruppe 4 og 5. Jeg har de sidste 12 år arbejdet i egen virksomhed på fuld tid som psykoterapeut og supervisor, har udviklingsgrupper og tilbyder kurser og ydelser efter serviceloven. Jeg er således helt fortrolig med den individuelle personlige samtale med mennesker i krise eller i meget vanskelige forhold og situationer.
Jeg møder gerne frem til en afklarende og undersøgende samtale angående mine faglige kvalifikationer og personlige færdigheder som § 54 Støtteperson. 
Ring direkte nr. 2325 8657. Læg evt. besked.

 

Personlig rådgiver - pædagogiskeopgaver

familiekonsulent - konsulentopgaver

Jeg tilbyder også at løse andre typer opgaver, som har socialpædagogisk og/eller behandlende karakter, eller til familiekonsulent opgaver.  
Ring direkte nr. 23 25 86 57. Læg evt. besked.

   

Indsigt til eftertanke

Man kan have fået så lidt kærlighed,
at man oplever nærhed som overgreb.

Man kan have fået så lidt nærhed,
at man oplever overgreb som kærlighed.
(Alice Miller)

 


TNJ Psykoterapi & Parterapi, Haderslevvej 51, 6070 Christiansfeld.
Konsultation efter aftale, anonymitet, spørgsmål eller tidsbestilling.
Ring direkte nr. 23 25 86 57 eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thorkild N. Jørgensen

Thorkild N. Jørgensen

25 års erfaring som psykoterapeut og parterapeut

Konsultation efter aftale

Ingen tlf. tid
ring eller mail nu
+45 23 25 86 57
tnj@livifokus.dk
Kontaktformular