Mobning

 

 

Mobning nedbryder og latterliggør 

 

Mobning har som formål at nedbryde og latterliggøre et andet menneske. 

Mange mennesker har problemer med det psykiske miljø -i skolen, klubben, familien og på arbejdspladsen. Når jeg møder disse mennesker i min praksis, har de ofte store sår på sjælen og i mange tilfælde viser det sig, at de har været udsat for mobning. Mobning er et alvorligt angreb, mobning går under huden og nedbryder selvtillid og selvværd og kan give helbredsmæssige konsekvenser.

 

 

 

Ramt af mobning - søg hjælp

 

Hvis du har problemer med mobning på din arbejdsplads eller i andre miljøer, så tøv ikke med at opsøge hjælp. Gør problemet synligt, tal med venner og kolleger om det, tal med chefen eller din faglige organisation.

Hvis du har brug for hjælp til at få sat ord på det, du oplever, eller at få et holdepunkt midt i det belastende kaos, du måske oplever, så kan du naturligvis også vælge at søge hjælp hos en erfaren og grundig uddannet psykoterapeut (MPF), som har erfaring i at behandle ofre for mobning.

Du er meget velkommen.

 

 

 

Mere om mobning

 

Rov-mobning

 

·        kan forklares på den måde, at offeret er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mobberen demonstrerer sin magt ved at "tryne" en tilfældig person og altid med succes. Rov-mobning resulterer i at mobberen får udlevet sine fordomme mod andre.

 

 

Konflikt-mobning

 

·        fungerer på en noget mere synlig og ofte på en mere tilsyneladende ”socialt acceptabel” måde. Den tager sit udgangspunkt i en konflikt som f.eks. uenighed om mål eller metode, roller, fordeling af arbejdsopgaver o.l. I starten vil parterne være ligeværdige, men efterhånden som konflikten udarter sig, vil konflikten blive mere og mere ond, og på et tidspunkt vil der være en "vinder". Efterhånden som hårdheden i konflikten stiger, ændrer den sig fra at være noget arbejdsmæssigt til at handle om personlige egenskaber. Den skifter karakter fra at handle om sagen, til at handle om personen. Mobningen er en realitet.

 

Mobning udleves forskelligt

·        Psykisk mobning handler ofte om at få offeret udelukket fra fællesskabet, og mange gange foregår det i det skjulte i form af hvisken, grimasser og sigende blikke blandt mobberne.

·        Den psykiske mobning er den mest udbredte, men også den sværeste at opdage og håndtere.

·        Den verbale mobning handler om, at ondskabsfuldhederne bliver udtalt mundtligt, enten direkte til offeret eller bag offerets ryg.

·        Ved den direkte mobning foregår mobningen åbenlyst, og handlingerne bliver foretaget direkte over for offeret.

·        Inddirekte mobning sker ved, at offeret holdes uden for gruppen og ikke får lov til at deltage i det sociale liv. Mobberen ignorerer sit offer, foretager sig intet og undgår at tale til offeret, for at offeret skal føle sig udstødt og isoleret.

·        Fysisk mobning er altid direkte og kan være skub, slag, spark eller fastholden. Fysisk mobning er lettere at opdage, da den oftest kan ses på offeret i form af blå mærker, rifter og noget, der er revet i stykker. Mobberen forsøger dog ofte at skjule den fysiske mobning ved at få det til at se tilfældigt ud.

 

Mobningens konsekvenser

Det kan tage lang tid - måneder, og nogle gange flere år - at komme sig efter at være blevet mobbet. Mange husker oplevelser fra barndommen, hvor der skulle vælges hold ved, at en fik lov til at vælge dem, han eller hun helst ville have på sit hold. Og mange husker oplevelsen af at være den sidste tilbage, som ikke blev valgt til at være med i fællesskabet. Og hvis ikke man selv har oplevet at være den sidste, så kan bare angsten for at blive det være ganske effektiv.

Dette er en mobbemekanisme, og hvis det står på over lang tid, giver det små og store ar på sjæl og krop, ligesom at selvværdet og selvtilliden svinder ind.

 

 

Mobning skaber vrede

 

Når man bliver udsat for tvang og ydmygelse er det naturligt at reagere med vrede. Aggressiviteten indgår i vor udrustning, for at vi skal kunne beskytte vor integritet og vort revir. Vreden er et selvforsvar og en nødvendig forudsætning for et selvstændigt liv.

At være vred er ikke at være ond. Bemærk det. Det er ikke ondt at råbe: ”Hold op! Ti stille! Gå din vej! Lad mig være i fred! ” Det er nødværge.

Hvis man ikke bliver hørt, når man taler roligt og venligt, hæver man røsten. Hvis man stadig ikke bliver hørt, begynder man at råbe……eller man tier og opgiver retten til sit eget liv.

Vreden står i livets tjeneste, så længe den forsvarer ens egne og andres integritet. Vreden bliver først skadelig, når den går ud og slår ned på andre for at terrorisere og hævne.

Den sunde vrede vil ikke nogen noget ondt, men kræver retten til sit eget liv.

 

I klemme med vreden - søg straks hjælp

 

De, som har oplevet, at det ikke er ok at være vred eller at forsvare sig med sin vrede, kommer i klemme følelsesmæssigt. Det opleves som at være spærret inde, ensom, afmægtig og hjælpeløs. Søg hurtigst muligt hjælp hos en erfaren og grundig uddannet psykoterapeut (MPF) eller psykolog.


TNJ Psykoterapi & Parterapi, Haderslevvej 51, 6070 Christiansfeld.
Konsultation efter aftale, anonymitet, spørgsmål eller tidsbestilling.
Ring direkte nr. 23 25 86 57 eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thorkild N. Jørgensen

Thorkild N. Jørgensen

25 års erfaring som psykoterapeut og parterapeut

Konsultation efter aftale

Ingen tlf. tid
ring eller mail nu
+45 23 25 86 57
tnj@livifokus.dk
Kontaktformular